170101
Nowaco kalamárové krúžky obaľované 15 x 400 g