541132
Bohemilk smotana na šľahanie a varenie 30 % - živočíšna 6 x 1 l