541141
Bohemilk smotana do kuchyne na varenie 12 % - živočíšna 6 x 1 l