541230
FRISCHLI - Smotana na varenie 10 % - živočíšna 12 x 1 kg