541245 FRISCHLI - Smotana na varenie a šľahanie 35 % - živočíšna 1 x 1 kg
Katalógové číslo: 541245
Názov výrobku: FRISCHLI - Smotana na varenie a šľahanie 35 % - živočíšna 1 x 1 kg