700603 Hydinová nátierka 24 x 48 g
Katalógové číslo: 700603
Názov výrobku: Hydinová nátierka 24 x 48 g