730124
Gurmánske zemiaky predvarené 28-33 mm 6 x 2000 g