850231 Typox UNI dezinfekcia na ruky a povrchy 1 x 5 l
285 kB
Karta bezpečnostných údajov
Katalógové číslo: 850231
Názov výrobku: Typox UNI dezinfekcia na ruky a povrchy 1 x 5 l