850324 Dix čistiaci prostriedok na pripáleniny 1 x 500 ml
125,7 kB
Karta bezpečnostných údajov
Katalógové číslo: 850324
Názov výrobku: Dix čistiaci prostriedok na pripáleniny 1 x 500 ml