850350 Savo proti plesni 1 x 500 ml
1,2 M
Karta bezpečnostných údajov
Katalógové číslo: 850350
Názov výrobku: Savo proti plesni 1 x 500 ml