850371 Cif professional čistiaci krém citrón 1 x 2 l
430,5 kB
Karta bezpečnostných údajov
Katalógové číslo: 850371
Názov výrobku: Cif professional čistiaci krém citrón 1 x 2 l