850372 Cif professional na čistenie a odmasťovanie 1 x 750 ml
403,3 kB
Karta bezpečnostných údajov
Katalógové číslo: 850372
Názov výrobku: Cif professional na čistenie a odmasťovanie 1 x 750 ml