850374 Cif professional na okná a sklenené povrchy 1 x 750 ml
333,0 kB
Karta bezpečnostných údajov
Katalógové číslo: 850374
Názov výrobku: Cif professional na okná a sklenené povrchy 1 x 750 ml