850391 Cif prfessional na podlahu citrón 1 x 5 l
317,4 kB
Karta bezpečnostných údajov
Katalógové číslo: 850391
Názov výrobku: Cif prfessional na podlahu citrón 1 x 5 l