850395 Savo na podlahy a povrchy Lemongrass 1 x 5 kg
376 kB
Karta bezpečnostných údajov
Katalógové číslo: 850395
Názov výrobku: Savo na podlahy a povrchy Lemongrass 1 x 5 kg