850603 PaG Jar Expert - kapsule do umývačky riadu 1 x 115 ks
180,0 kB
Karta bezpečnostných údajov
Katalógové číslo: 850603
Názov výrobku: PaG Jar Expert - kapsule do umývačky riadu 1 x 115 ks