850704 Savo original dezinfekcia 1 x 1,2 l
1,10 MB
Karta bezpečnostných údajov
Katalógové číslo: 850704
Názov výrobku: Savo original dezinfekcia 1 x 1,2 l