850712 Savo proti plesniam 1 x 5 kg
584 kB
Karta bezpečnostných údajov
Katalógové číslo: 850712
Názov výrobku: Savo proti plesniam 1 x 5 kg