850713 Savo original dezinfekcia 1 x 4 kg
1,10 MB
Karta bezpečnostných údajov
Katalógové číslo: 850713
Názov výrobku: Savo original dezinfekcia 1 x 4 kg