850722 PaG Jar ProfiLine oplach - na strojové opachovanie riadu 1 x 10 l
165,5 kB
Karta bezpečnostných údajov
Katalógové číslo: 850722
Názov výrobku: PaG Jar ProfiLine oplach - na strojové opachovanie riadu 1 x 10 l