850730 Savo WC dezinfekcia 1 x 750 ml
447,6 kB
Karta bezpečnostných údajov
Katalógové číslo: 850730
Názov výrobku: Savo WC dezinfekcia 1 x 750 ml